Deveniți “Detectivi ai climei!”

5 Oct

ESERO România invită elevii între 8-15 ani să participe la ESA Climate Detectives – un proiect care a luat startul la începutul lunii Octombrie și se va desfășura de-a lungul întregului an școlar. Elevii sunt invitați să identifice o problemă climatică prin observarea mediului înconjurător local, și au sarcina să o investigheze pe post de “detectivi ai climei” prin folosirea imaginilor satelitare sau prin măsurători locale. Pe baza rezultatelor, echipele vor putea propune soluții pentru monitorizarea acestor probleme sau pentru conștientizarea publicului. În colaborare cu birourile ESERO, la faze cheie ale proiectului, experți din domeniul observației Terrei și al climei vor sprijini echipele prin oferirea de feedback. Toate echipele participante vor împărtăși rezultatele prin intermediul unui site web dedicat.

Proiectul are ca scop dezvoltarea și aprofundarea deprinderilor și cunoștințelor STEM ale elevilor și stimularea creativității lor, a gândirii lor critice și a spiritului lor de initiative, de a îmbunătăți cunoștințele lor despre problemele climatice si de a le schimba în mod pozitiv atitudinile care pot influența această temă.

Un set de resurse curriculare a fost dezvoltat de către Agenția Spațială Europeană (ESA) pentru a încuraja și motiva participarea elevilor și pentru a le îmbunătăți cunoștințele despre climatul Terrei. Aceste resurse acoperă teme precum ar fi vremea și clima, anotimpurile, atmosfera, precum și dezastrele natural și cele provocate de către om.

Obiectivele proiectului sunt:

  • De a promova predarea și învățarea de competențe și deprinderi STEM, inclusive metodoligia științifică, culegerea de date, vizualizare și analiză;
  • De a îmbunătăți conștientizarea și cunoștințele noii generații despre climatul Terrei, atât la nivel global cât și local, și de a-I pregăti pentru provocările climatice ale acestui secol.

Proiectul “Climate Detectives” – ediția 2018-2019 – are trei faze:

Faza 1 – Identificați o problemă climatică (4 Octombrie 2018 – 15 Noiembrie 2018)

În această fază, elevii vor fi invitați să identifice o problemă climatică pe care doresc să o investigheze în calitate de “detective ai climei”. Elevii vor trebui să definească problema bazat pe întrebările care izvorăsc din studiile lor școlare și din observațiile mediului înconjurător local. Elevii vor trebui să planifice investigarea problemei, inclusiv culegerea de date și, dacă este cazul, compararea datelor din surse diferite.

Elevii au până la 15 Noiembrie 2018 timp de a identifica o problemă climatică și de a depune online un plan de investigare a acesteia. În planul lor de investigare, echipele trebuie:

  • Să descrie problema climatică locală pe care doresc să o investigheze (maximum 150 de cuvinte)
  • Să explice cum planifică să investigheze această problemă ș ice date doresc să culeagă și să analizeze (maximum 250 de cuvinte)
  • Să propună minimum o acțiune / maximum trei acțiuni posibile pentru reducerea problemei identificate (maximum 150 de cuvinte)

Oameni de știință din domeniile observării Terrei si ai climei vor analiza planul de cercetare și vor oferi feedback tuturor echipelor participante. Echipele vor primi acest feedback până la data de 9 Ianuarie 2019.

Faza 2 – Investigați problema climatică (10 Ianuarie 2019 – 15 Aprilie 2019)

În această fază, elevii vor culege, analiza și compara datele pentru a trage o concluzie despre problem ape care o investighează. Folosirea datelor este obligatory pentru a intra în proiect. Datele în cauză pot fi ori de origine satelitară sau pot fi culese la sol, ori din surse profesionale, ori obținute de către elevi prin măsurători, ori o combinație a acestora.

În timpul fazei a doua, ESA, sau – acol unde există – coordonatorul national – va organiza evenimente online în care echipele pot întălni oameni de știință și pot primi informații și sfaturi.

Faza 3: Faceți o schimbare! (16 Aprilie 2019 – 17 Mai 2019)

Cu toții putem contribui la schimbare! Pe baza rezultatelor investigațiilor, elevii vor trebui să hotărască ce acțiuni vor să ia – atât ca indivizi cât și ca cetățeni – pentru a ajuta la reducerea problemei. Echipele vor trebui să noteze și să demonstreze acțiunile lor, și să împărtășească aceasta cu comunitatea Detectivilor Climatici ai ESA. Agenția Spațiala Europeană va oferi apoi informații, la timpul potrivit, despre cum echipele vor putea să împărtășească aceste rezultate.

La finalul fazei a treia, ESA va găzdui un eveniment online final pentru echipele participante. Oamenii de știință vor prezenta relațiile dintre proiectele Detectivilor Climatici și cercetările din acest domeniu conduse de către ESA.

Informații practice:

ESERO România vă urează mult succes!