Exo-Ro 2021. Să cunoaștem echipele: “Rover the Hills”

Rover the Hills, Colegiul Național de Informatică “Tudor Vianu”, București

“Componenţa echipei

În cadrul proiectului ne-am împărţit munca, în principiu, în 3 categorii: partea ştiinţifică si analiza datelor (Axenie Raisa & Cirje Bogdan), inginerie şi arhitectură software (Cainamisir Vlad & Mercan Horia), structura şi construcţia roverului (Jianu Ioana & Alecu Maria). Domeniile alese sunt orientative, deoarece ne-am ajutat şi ne-am completat reciproc unde a fost nevoie, iar la testarea si construcţia roverului, în mod special, ne-am implicat toţi.

Misiunea secundara si obiective

Ca misiune secundară ne propunem să calculăm indicele de locuibilitate (habitability index) al planetei pe care o explorăm. Pentru a ne atinge scopul, vom colecta diverşi parametri pe parcursul traseului şi vom studia dacă aceştia se încadrează în limitele corespunzătoare unei zone locuibile. Vom studia și analiza compoziţia chimică a atmosferei, nivelul de radiaţii, presiunea atmosferică, umiditatea, temperatura etc. Vom crea harta „Habitability Index Map”, care stabileşte gradul de locuibilitate al unei zone. Întrucât competiţia are loc pe Pământ, ne propunem să stabilim o corespondenţă între „habitability index” şi nivelul de poluare al locului respectiv. Acest mod automatizat de a determina indicele unei regiuni credem că va fi util în viitor, când mai multe expediţii cu rovere vor cerceta simultan zone potrivite pentru o viitoare aşezare (colonie) umană.

Descrierea tehnică

Pentru a crea harta “Habitability Index Map”, vom folosi datele colectate de senzori Arduino (pentru metan, dioxid de carbon, amoniac şi pentru măsurarea distanţelor) şi de Sense-Hat (senzori de presiune şi umiditate, giroscop, accelerometru, magnetometru, termometru; temperatura asociata coordonatelor GPS ne va permite crearea unei hărţi termice). Camera folosita va fi PiCamera v2. Transmisia live cu geometria locului studiat se va face utilizând conexiunea la internet; astfel va fi controlat (de la distanţă) roverul.