Inscrieri in competitia nationala de rovere Exo-RO, Târgu-Ocna, 24-26 Noiembrie 2017

20 Sep

exoro

ESERO România, în sinergie cu Agenţia Spaţială Romană (ROSA) lansează  Competiţia Naţională de Rovere Exo-RO pentru elevii de liceu, cu scopul de a trezi interesul acestora faţă de domeniul spaţial, de a creşte calitatea învăţământului prin formarea de competenţe profesionale pentru tineri şi, nu în ultimul rând, de a încuraja viitorii oameni de ştiinţă.

Concursul reprezinta o acțiune în concordanță cu colaborarea stabilită între Ministerul Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice (MENCȘ) şi Agenția Spațială Romana (ROSA) în vederea utilizării conceptului de „spațiu cosmic” ca un context creativ pentru predarea și învățarea disciplinelor cuprinse în sfera conotativă STEM – (științe -fizică, biologie, chimie, geografie – , tehnologie, inginerie, și matematică) în instituțiile de învățământ preuniversitar din Romania, a organizării de manifestări naționale privind educația STEM în contextul spațiului cosmic, precum şi a perfecţionării profesionale a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar prin activităţile promovate de ESERO Romania. Această colaborare este prevăzută în Protocolul nr.9203/13.04.2016 MENCȘ, 179/21.03.2016 ROSA

Prin participarea la această competiţie, echipele de elevi vor avea ocazia să ia parte la toate fazele tipice ale unui proiect de robotică, de la selectarea obiectivelor, proiectarea şi integrarea componentelor, până la testarea sistemului în final. Ca urmare a acestui proces, participanţii vor învăţa în mod practic şi se vor familiariza cu metodologia de cercetare ştiinţifică, îşi vor însuşi concepte noi, vor aprofunda sau consolida cunoştinţe de tehnologie şi programare, vor învăţa importanța coordonării şi a lucrului în echipă şi, nu în ultimul rând, îşi vor îmbunătăți abilitățile de comunicare.

Data limita pentru inscriere este 8 Octombrie 2017 ora 23:59 prin completarea urmatorului formular disponibil online — Registration_Form EXO-RO 2017 – care cuprinde informaţii cu privire la identitatea participanţilor, precum şi o prezentare succintă a conceptului pe care echipa doreşte să îl realizeze în cadrul competiţiei. Formularul va fi trimis în format electronic la adresa exo-ro@rosa.ro

Competiţia de Rovere Exo-RO este deschisă elevilor de liceu care urmează cursurile instituţiilor de învăţământ din România (licee, cluburi școlare, palate ele copiilor, CoderDojo,etc), şi care au vârsta cuprinsă între 14 – 19 ani în momentul înscrierii în concurs.
Aceştia pot participa la concurs numai în echipe mixte fete/băieţi de minim 3 până la 4 elevi provenind din aceeaşi instituţie, coordonaţi de către un profesor/instructor. Echipele inscrise in concurs nu-si mai pot modifica componenta. Profesorul coordinator sau in lipsa sa un delegat de vărstă majoră trebuie sa facă deplasarea alături de echipă în Campania finală defășurată la Târgu Ocna, jud. Bacău. Detalii in prezentul regulament ce reprezintă ansamblul condițiilor și normelor privind desfășurarea Competiţiei Naţionale de Rovere Exo-RO pentru elevii de liceu.

Calendarul competiţiei

  • Lansarea concursului: 20 septembrie 2017
  • Perioada de trimitere a propunerilor: 20 septembrie – 8 octombrie 2017
  • Jurizarea propunerilor: – 9-10 octombrie 2017
  • Publicarea pe site-ul ROSA a numelor echipelor finaliste: 11 octombrie 2017
  • Realizarea roverelor: 11 octombrie – 23 noiembrie 2017
  • Finala: 24 – 26 noiembrie 2017

Regulamentul oficial poate fi consultat aici – Regulament EXO RO 2017